Fondo de Reserva

Erreserba Gela

KMK Liburutegiaren Erreserba Gela sarbide librean ez dauden obrak ikertzeko eta kontsultatzeko zerbitzua da.

Erreserba Gela

Ogi-apurra

Aviso fondo de reserva

Kontuz!

Obrak egiten diren bitartean, zerbitzu hau Oñatiko Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoan (Ibarra Zelaia Zelaigunea, 4) eskainiko da. 

Aurkezpena

Aurkezpena

KMK Liburutegiaren Erreserba Gelak aukera ematen du sarbide librean ez  baizik eta gordailuetan eta sarbide mugatuko eremuetan dauden dokumentuak kontsultatzeko. Besteak beste, funts pertsonalak (Gabriel Celaya, Xabier Lete edo Julio de Urquijo) eta beren antzinatasunagatik, berezitasunagatik edo ezaugarriengatik kontu handiz manipulatu behar diren dokumentuak nabarmentzen dira. Gainera, funts horietako batzuk digitalizatuta daude, eta liburutegiko katalogoan zein Dokumeta biltegian kontsulta daitezke.

 

Bilduma

Bilduma

Erreserba Funtsak funts pertsonal ugari biltzen dituen bilduma bat du. Kulturaren hainbat esparrutako pertsona ospetsuen dokumentu bildumak eta liburutegiak. Areto horretan, halaber, ondare eta bibliografia balio handiko beste lan batzuk daude: inkunableak -horien artean, Liber Chronicarum (1493. urtea) nabarmentzen da-, baita modernoagoak baina beren bitxitasunagatik edo gaiagatik balio handia dutenak ere: idatzitako edo euskarara itzulitako lehen lanak edo hain zaharrak izan gabe gure hizkuntzari buruzko informazio iturri baliotsuak direnak. Horien artean nabarmentzekoak dira Lazarragaren Bertso, kanta eta maitasun –kontuen bilduma eskuizkribua, Axularren Guero edo Bernart Etxeparen Linguae Vasconum primitiae.

Aretoan bertan eta kanpoko gordailuetan obra paregabeak gordetzen dira, baita ale bakarra duten eskuizkribuak ere. Kasu honetan, ale hori KMKn dago: bertso-paperak, Loiolako Herri Irratiko irrati-gidoiak, Peñafloridako kondearen gutunak, Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen korrespondentzia, Julio Urkixoren liburutegian zegoena... Era berean, atzealde grafiko aberatsa eta askotarikoa nabarmentzen da (kartelak, laminak, argazkiak, mapak, postalak eta abar).

Dokumentuen kontsulta eta erreprodukzioa

Dokumentuen kontsulta eta erreprodukzioa

Erreserba Gelak sarbide librean ez dauden funtsak eta dokumentuak kontsultatzeko gune bat eskaintzen du. Horregatik, beharrezkoa da erabiltzaileak liburutegiko langileei dokumentu horiek eskatzea eta gela berean kontsultatzea.


Aretoan gordetzen diren dokumentu horietako batzuk eskaera egiten den unean kontsultatu ahal izango dira. Beste batzuk, aldiz, aurretiazko eskaera bat egin beharko da.


Kontsultatutako dokumentuak erreproduzitzeko (digitala edo paperezkoa), halaber, eskaera bat beharko da, eta Jabetza Intelektualari buruzko indarreko legeriaren mende egongo da (Ley 2/2019 , de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual). Kontserbazio egoerak ahalbidetzen duen dokumentuak bakarrik erreproduzitu ahal izango dira, eta inoiz ere ez aldez aurreko baimenik gabe.


Erreprografia zerbitzuari aplikatu beharreko tarifak Liburutegiaren Araudian jasotzen dira.


Erreserba funtseko dokumentuak kontsultatu, manipulatu eta erreproduzitzeari buruzko informazio gehiago Liburutegiaren araudian dago.

Acceso al catálogo fondo de reserva